Правила використання сервісу

 • Загальні положення

  1. Основним продуктом сервісу iEdemTV є доступ до плейлиста, за який стягується символічна оплата згідно з встановленим тарифом.
  2. Використання Користувачем сервісу iEdemTV, будь-яких його послуг, доступ до основного продукту означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цих правил, з усіма його змінами та доповненнями, та беззастережне їхнє (правило) прийняття. У разі незгоди Користувача з будь-яким із цих правил, Користувач зобов'язаний відмовитись від подальшого використання послуг сервісу.
  3. Користувач зобов'язується використовувати сервіс iEdemTV тільки в особистих некомерційних цілях, дотримуватись умов цих правил, не порушувати права та законні інтереси Адміністратора.
  4. Користувач зобов'язується ознайомитись з умовами цих правил та самостійно відстежувати їх зміни. Продовження використання Користувачем послуг після будь-яких змін та/або доповнень правил передбачає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями. Незнання Користувачем чинних правил не звільняє Користувача від зобов'язань, передбачених у цих правлах, а також відповідальності за їх невиконання та/або неналежне виконання.
  5. Користувач цим підтверджує, що досяг 18-річного віку або іншого віку, встановленого як мінімально дозволене в країні місцезнаходження Користувача для перегляду відповідного Контенту та для можливості здійснення оплати за перегляд Контенту у випадках, передбачених Адміністратором. Фізична особа, яка не досягла необхідного віку, зобов'язується утриматися від доступу до перегляду Контенту та від здійснення оплати за його перегляд. В іншому випадку відповідальність за порушення умов цього пункту правил фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства відповідної країни місцезнаходження фізичної особи.
  6. Щоб уникнути можливості у фізичної особи, яка не досягла необхідного віку, згідно із законодавством країни місцезнаходження фізичної особи, отримати доступ до перегляду сервісу, Адміністрація переносить відповідальність на її батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників.
  7. У разі не обмеження батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками або іншими законними представниками доступу до Контенту, що потребує вікового обмеження та наявності обставин, зазначених у п.I.6 цих правил, відповідальність за наслідки такого не застосування несуть батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші законні представники.
  8. Користувач гарантує, що при використанні сервісу не здійснює і не буде здійснювати будь-які дії, спрямовані на обхід технічних засобів захисту від несанкціонованого використання сервісу, зокрема, системи територіального обмеження доступу до продукту за IP-адресами, а також будь-які інші дії, спрямовані на зміну функціональних показників, дестабілізацію роботи сервісу.
  9. Користувач цим дає свою згоду на отримання інформаційних, у тому числі, рекламних матеріалів, push-повідомлень від Адміністратора будь-яким незабороненим чинним законодавством, застосовним до цих правил, способом, зокрема в інтерфейсі сервісу, у будь-який період часу, а також на адресу електронної пошти , номер телефону Користувача або іншим способом.
  10. Доступ до сервісу, у тому числі до продукту, інших послуг, надається "у тому вигляді, як є", і Адміністратор не гарантує їхньої відповідності очікуванням Користувача.
 • Права, обов'язки та гарантії адміністрації.

  1. Адміністрація зобов'язується відкрити Користувачеві доступ до плейлисту в порядку та на умовах, передбачених цими правилами.
  2. Адміністрація має право на свій розсуд і без спеціального повідомлення Користувача обмежити доступ Користувача до плейлисту, визначеним одиницям Контенту, у тому числі за допомогою системи територіального обмеження доступу до перегляду Контенту за IP-адресами Користувачів, змінювати перелік та інші характеристики плейлиста, іншої інформації, сервіс, а також функціональні параметри сервісу. Надаючи згоду з цим пунктом, Користувач звільняє Адміністратора від будь-яких видів відшкодувань та компенсацій за реалізацію Адміністратором прав за цим пунктом Угоди.
  3. Адміністрація має право застосовувати будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, яке застосовується до цих правил, з метою недопущення несанкціонованого доступу до продукту, дестабілізації роботи сервісу та інших дій, що порушують права та законні інтереси Адміністратора.
  4. Адміністрація має право на власний розсуд незалежно від повідомлення Користувача змінювати або видаляти будь-які розміщені Користувачем інформаційні матеріали, коментарі тощо. При цьому Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Користувачеві такою дією.
  5. Адміністрація має право передбачити для Користувачів сервісу програми лояльності, акційні та заохочувальні пропозиції, з більш детальною інформацією про які можна ознайомитися в інтерфейсі сервісу та/або облікового запису Користувача.
  6. Адміністрація залишає за собою право на власний розсуд змінювати та доповнювати ці правила, умови програм лояльності, наявність подарунків, вимоги до доступу до продукту та інше у будь-який час без будь-якого повідомлення Користувача.
  7. Адміністрація має право в будь-який час на свій розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до продукту, або до його окремих послуг, у тому числі, але не виключно, у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди, чинного законодавства, що застосовується до цих правил, а також у разі, якщо Адміністратор має підстави вважати дії Користувача недобросовісними, спрямованими на порушення працездатності сервісу та/або такими, що можуть призвести до порушення прав, законних інтересів Адміністратора, завдати шкоди репутації тощо. У разі, якщо припинення/обмеження/зупинення доступу до сервісу відбулося з вини Користувача, в тому числі внаслідок вищевказаних дій, кошти, сплачені Користувачем за доступ до продукту, не підлягають поверненню.
 • Обмеження

  1. Дозволено одночасне використання основного продукту на не більше 2-х пристроїв.
   Ви можете дивитися наш сервіс з 2-х пристроїв через стандартний плейлист і так само 2 пристрої можуть бути підключені по одному логіну для перегляду через плеєр Ministra або Stalker Portal.
   Усього 4 пристрій одночасно за 80 грн на місяць!
   Звертаємо Вашу увагу на те, що ці умови поширюються на особисте використання продукту. Максимально допустима кількість пристроїв на одному ключі доступу може бути лише індивідуально. Передача даних індивідуального ключа 3м особам заборонено. При виявленні підозрілих дій адміністрація має право вжити обмежувальних заходів на власний розсуд.
  2. У зв'язку з випадками навмисного зловживання і спотворення реальної інформації про сервіс, адміністрацією iEdem.TV категорично забороняється обговорення роботи сервісу на неофіційних ресурсах (форуми, групи Telegram і т.д.). У разі виявлення даного факту користувачу, який порушив це правило, буде відмовлено у наданні послуг iEdemTV
 • Захист персональних даних

  1. Користувач зобов'язується та гарантує вказувати точні та достовірні персональні дані та підтримувати їх у актуальному стані. Користувач усвідомлює та приймає, що надання недостовірної інформації Адміністрації може призвести, крім іншого, до неотримання актуальної інформації, повідомлень, попереджень від Адміністрації.
  2. Адміністрація вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
  3. Адміністратор зобов'язується не розкривати інформацію про Користувача третім особам без згоди Користувача, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та/або правоохоронних органів згідно з чинним законодавством відповідної країни.
  4. Адміністрація має право зберігати та обробляти будь-яку інформацію, введену Користувачем на сервісі або надану Адміністрації іншим шляхом (включаючи IP та MAC адреси Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, версія операційної системи та налаштування Пристрою, за допомогою якого Користувач отримує доступ до продукту тощо) .).